Școlile comunității noastre

Comunitățile se confundă de cele mai multe ori cu școlile lor fiindcă ele transpun în realitate valorile transmise de dascăli tinerelor generații.

Școlile reprezintă acel pilon de bază al oricărei societăți moderne de succes. Educația a fost, este și va rămâne mereu punctul de plecare în dezvoltarea unei comunități. Tinerii care au ocazia să fie ghidați în primii ani din viața lor de către învățători/profesori bine pregătiți, stimulați și care își desfășoară activitatea într-un mediu modern, sunt o garanție a progresului viitor al întregii comunități din care fac parte.

Noi, în Sectorul 1, suntem un centru al culturii, suntem „orașul” din România cu cele mai multe muzee, galerii, teatre. Însă pe lângă această mândrie locală, trebuie să venim și în sprijinul educației clasice, trebuie să observăm care este situația școlilor din comunitatea noastră, trebuie să avem curaj să tragem un semnal de alarmă acolo unde este cazul.

Unitățile de învățământ din Sector 1

Acest articol este dedicat în principal școlilor gimnaziale din Sectorul 1, liceele și colegiile, grădinițele și școlile speciale urmând să facă obiectul unei alte analize, totodată vă invit să parcurgeți harta cuprinzând toate colegiile și liceele din Sector 1, precum și grădinițele de stat.

Totuși ca să ne facem o idee de ansamblu, haideți să vedem câte unități de învățământ avem în Sectorul 1:

 • 21 de grădinițe;
 • 28 școli gimnaziale;
 • 26 licee și colegii;
 • 4 școli speciale și cluburi școlare.

Școlile gimnaziale

Revenind la școlile gimnaziale, pe lângă cele 28 de școli gimnaziale „clasice”, mai avem și 11 licee/colegii care oferă „programe gimnaziale”.

Atașat găsiți un document cuprinzând performanțele școlare per unitate de învățământ, prin raportare la doi indicatori pertinenți:

 • Media de absolvire a ciclului gimnazial – compus din media mediilor generale obținute în clasele 5-8;
 • Media obținută la examenul de evaluare națională.

Ambele medii sunt realizate la nivel de unitate de școlarizare. Scolile din Sector 1 TOP

Ce observăm în această analiză este că avem școli foarte performante dar și școli care au nevoie urgentă de o nouă strategie cu privire la îmbunătățirea rezultatelor școlare.

Avem școli în sector care, în mod artificial cresc media finală a elevilor proprii prin eliminarea imparțialității, confruntându-ne astfel cu niște diferențe astronomice între media școlii la evaluarea națională și media anilor de studiu, existând cazuri cu o diferență de chiar 4 puncte.

Această creștere artificială a mediei anilor de studiu nu face niciun bine elevilor care în cele din urmă se confruntă cu o realitate dură, când cu prilejul evaluării naționale obțin medii net inferioare așteptărilor din curul anilor de studiu.

Ce facem în viitor

Foarte important, aici NU criticăm sau arătăm cu degetul școlile cu rezultate slabe sau foarte slabe și nici nu criticăm calitatea profesorilor sau a elevilor din zonele unde școlile cu performanțe slabe sunt situate.

Ce trebuie să facem cu aceste informații este să știm cum să ne poziționăm în viitor față de școlile mai puțin performante, să știm ce programe trebuie să implementăm să vedem cum putem atrage profesori care să performeze și să ridice nivelul educațional din aceste zone.

În baza acestor informații trebuie să știm cum s-au cheltuit banii publici până la acest moment în domeniul educație în sectorul nostru și să vedem dacă aceste investiți au adus plus valoare.

Nu trebuie să uităm că principalii beneficiari ai îmbunătățirii performanțelor școlare trebuie să fie elevii, copiii care merg zilnic în acele unități de învățământ iar în mod secundar părinții acestora și nu în ultimul rând corpul didactic.

Și pentru că, copiii sunt beneficiarii principali, acea plus valoare care trebuie să o realizeze investițiile în educație este oferirea unei șanse reale acestora pentru viitor, pentru accederea într-un liceu adecvat, pentru îmbrățișarea unei meserii sau a unei specializări tehnice și în general pentru dotarea copiilor cu bagajul necesare de cunoștințe și competențe pentru a reuși în viața de zi cu zi.

Investițiile în educație nu trebuie făcute doar de dragul de a fi făcute, doar pentru ca un primar sau un inspectorat ori un director de școală să se laude cu aceste investiții.

 Măsuri punctuale

Punctual, trebuie să ne axăm pe școlile de la polul de jos al performanțelor academice și să stabilim măsuri de urgență cu privire la îmbunătățirea rezultatelor viitoare la examenele naționale.

Trebuie ca aceste măsuri să le cuprindem într-un plan concret de acțiune, atingând în mod punctual următoarele aspecte:

 • Nivelul performanțelor manageriale ale directorilor;
 • Condițiile din cadrul unității de învățământ;
 • Nivelul de pregătire al cadrelor didactice;
 • Existența programelor de pregătire și supraveghere după orele de curs tradiționale a elevilor;
 • Performanțele anterioare ale proiectelor deja existente la nivelul școlilor analizate.

Trebuie să construim o echipă pluridisciplinară care să conducă această anchetă la nivelul Sectorului 1. Echipa trebuie să fie formată din membri ai corpului de control al primarului, reprezentanții comisiei de educație din cadrul Consiliului local Sector 1, reprezentanții părinților și evident specialiști în educație din cadrul inspectoratului școlar.

Această echipă trebuie să aibă o perioadă clară de anchetă, trecând ulterior în etapa analizei și stabilirii strategiei necesare pentru îmbunătățirea performanțelor educaționale.

Aceste măsuri, planuri de măsuri trebuie să fie supuse periodic unui scrutin, analizându-se gradul de realizare/implementare și totodată trebuie observat randamentul acestor măsuri pentru a le ajusta în caz de neperformanță.

Abordare problemei școlilor neperformante este doar unul dintre proiectele pe care comunitatea noastră trebuie să le aibă vis a vis de școlile gimnaziale. Nu trebuie să ignorăm restul școlilor și evident nici fruntașii educației de la acest moment.

Aici trebuie să răsplătim și să propagăm performanța. Trebuie să oferim tuturor școlilor dotări de cel mai înalt nivel și trebuie să ne axăm pe realitățile actuale în procesul de educație, punând accent pe digitalizare și informatizare a întregii societăți. Trebuie să fim primii care se urcă în trenul oportunităților actuale, neavând voie să ratăm acest tren.